top of page
EMDR-therapie

 

Wat is EMDR EN VOOR WELKE KLACHTEN IS EMDR BEDOELD?

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

 

Deze methode behoort tot de kortdurende therapievormen.

Ze helpt de overtuigingen die bij het trauma horen op te sporen en de negatieve emotionele opvatting van de gebeurtenis te veranderen.

Door oogbewegingen of andere bilaterale stimulatie wordt de activiteit van beide hersenhelften in de zintuiglijke zones en in de cognitieve zones gesynchroniseerd.

Daardoor komen de primaire emoties van het traumatisch voorval  in verbinding met de rationele inzichten.

 

De bilaterale stimuli deblokkeert de traumatische informatie en reactiveert het natuurlijke herstelvermogen van de hersenen die zo de verwerking voltooien.

Zo spreek je het zelfgenezendvermogen van de hersenen aan.

 

Het is een effectieve behandelmethode die kan worden toegepast om vervelende ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden op een goede manier te verwerken en een plek te geven.

Iemand heeft in zijn verleden te maken gehad met een traumatische gebeurtenis en ondervindt daar nog steeds hinder van.

Dit kan tot gevolg hebben dat de persoon in kwestie last ondervindt van emotionele aanvallen, nachtmerries en angstmomenten in bepaalde situaties. Dit kan eventueel uitmonden in een posttraumatische stress-stoornis.

 

Door de EMDR-therapie krijgt de schokkende ervaring een plek in de geschiedenis van de cliënt en daardoor kan hij of zij deze beter relativeren en het een plaats geven. Er ontstaat een gezond evenwicht in het lange termijn geheugen zodat de ervaringen en herinneringen niet meer traumatisch zijn voor de cliënt.

 

De effectiviteit van EMDR is wetenschappelijk ondersteund.

Bij traumatische gebeurtenissen zorgen de negatieve emoties voor hevige spanningen waardoor de verwerking vooral plaats vindt in de rechterhersenhelft.

Daardoor krijgen negatieve emoties zoals angst, paniekstoornissen, agressie en andere angstige gevoelens en allerlei lichamelijke klachten de bovenhand.

Zo kunnen traumatische gebeurtenissen een ontwrichtende werking hebben op het dagdagelijks functioneren zodat je gedrag er enorm door beïnvloed wordt en je onbehagen vergroot.

De traumatische gebeurtenis kan enkel verwerkt worden door ze te integreren en dus bewust een plaats te geven in het leven van vandaag.

Wil je hierbij geholpen worden; aarzel niet om hierbij professionele hulp te zoeken.

Op die manier kunnen mensen hun trauma volledig verwerken en het leven terug integraal beleven zonder pijn en ongemakken.

bottom of page