top of page
Pijnvrij-specialist
Het pijnsignaal beschermt ons tegen verdere overbelasting. Het leert je kijken naar jezelf en hoe je je lichaam gebruikt en waar je op een disharmonische manier de verbindingen tussen de verschillende lagen verstoort.
In het lichaam bestaan er honderden verschillende soorten pijnen die in de verschillende lagen met elkaar in verbinding staan, waardoor de oorzaak niet eenduidig is, maar in de verschillende lagen behandeld moet worden om pijnvrij te kunnen functioneren.
We streven allemaal naar een gezondere levensstijl. Het dynamische bewegingsproces ligt aan de basis om de oorzaak van de pijn terug te vinden. Zo ontwikkel je zelfkennis over je houding, beweging en ademhaling en hoe dit mentaal aan te sturen. 
Zo luistert het lichaam naar je mentale sturingen en luistert de mentale sturing naar je lichaam. Dit is een leerzaam proces en onlosmakelijk verbonden met je persoonlijke ontwikkeling.
Het lichaam is je belangrijkste goed.
Verzorg het goed!
  1. Neem de juiste voeding en stimuleer het lichaam in de juiste richting zodat de energetische processen zich kunnen voltrekken. 
  2. Leer op verschillende wijzen ademen om toxische stoffen uit het lichaam te verwijderen en het bio-energetische proces op gang te brengen.
  3. Drink voldoende gezond water om alle cellen in je lichaam de juiste informatie door te geven.
  4. Gebruik positieve gedachten om de energetische werking te optimaliseren.
  5. Neem voldoende rust zodat het lichaam kan herstellen en ontspannen.
  6. Leer op de juiste manier bewegen om blessures te voorkomen en alle levensnoodzakelijke functies te stimuleren.
 
Alle lichamelijke processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het dynamische bewegingsproces die in de verschillende lagen aanwezig is stimuleert de bio-energetische transformatie via:
                             - ademhaling
                             - beweging
                             - positief denken
                             - gezond eten en drinken
                             - voldoende rust
bottom of page